Title

Porady

Kancelaria świadczy usługi on-line, polegające w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawnych,
  • sporządzaniu opinii prawnych,
  • opracowaniu projektów aktów prawnych (jednostronnych oświadczeń, umów i uchwał),

W celu uzyskania porady prosimy o:

  • przesłanie omówienia zagadnienia wraz ze skanami niezbędnych do udzielenia porady prawnej dokumentów na adres biuro@kancelariasolczak.pl
  • oczekiwanie na wiadomość zwrotną z zaproponowanym wynagrodzeniem za daną usługę. Wiadomość przesłana zostanie w ciągu 24 godzin.

Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu