Title

Regulamin

  1. Na etapie wyceny usługi Kancelaria może zwrócić się do Klienta z pytaniem o dodatkowe elementy stanu faktycznego lub dodatkowe dokumenty, których znajomość będzie istotna dla dokonania wyceny.
  2. Wycena jest bezpłatna. Otrzymasz ją w ciągu 24 godzin od chwili wysłania zapytania.
  3. Płatności za Usługę należy dokonać z góry, po otrzymaniu Wyceny na wskazany numer rachunku bankowego.
  4. Uiszczona opłata za usługę on-line podlegać będzie zaliczeniu na poczet wynagrodzenia, jeżeli Klient zdecydowałby się zlecić Kancelarii prowadzenie sprawy.
  5. Kancelaria wydając opinię bazuje wyłącznie w oparciu o informacje i dokumenty przedstawione przez Klienta, wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub niepełne informacje przedstawione przez Zamawiającego.